KRAJ SVJETLA

“Sada smo ovdje. U središtu najdaljeg dijela ove priče. Sve više i više ja imam osjećaj da mi ne stižemo nigdje. Polako, kako priča teče, ne dolazimo nikamo. I to je zadovoljstvo. Nije uznemirujuće biti gdje jesi, samo je uznemirujuće razmišljati o tome gdje bi želio biti. Sad smo ovdje. Nešto poslje sredine najdaljeg dijela ove priče. Sve više i više imamo osjećaj da ja nigdje neću stići. Polako, kako priča teče, polako, imamo osjećaj da ne stižemo nigdje. To je zadovoljstvo koje će se nastaviti. Ako smo uznemireni, to nije zadovoljstvo. Ništa nije zadovoljstvo ako je netko uznemiren. No odjednom, to je zadovoljstvo i sve je manje i manje uznemirujuće. I onda sve više i više, i polakše. U početku, bili smo nigdje i sad ponovno imamo to zadovoljstvo da polagano budemo nigdje. Ako je bilo tko pospan pustite ga da ode spavati.”

Dokufikcijska bajka o snovima naših susjeda.