ZIMSKO ČUDO

OČE, NE RAZUMIJEM TVOJE NAMJERE ALI ZNAM KOJI JE MOJ PUT.

Bili su jedan Isus i jedna Marija.
Nije sigurno da li je to bilo na nebu ili negdje niže.
Oni su se zaljubili. Nisu imali vjenčanje.
Majki božjoj je dosadni Isus dopizdio pa ga je napustila.
Griješila je, krala i ljubila se sa drugim muškarcima i djevojkama.
Kada ju je Isus ponovno pronašao ona ga je poslala u kurac i on se naljutio.
Od tada je možda bilo sve loše ali možda i nije…

Alegorijska dokufikcija koja se bavi transformacijama sakralnog prostora i religioznih poruka. Anonimni protagonisti s različitih strana svijeta u meditativnom impresionističkom filmu prelaze svoj sudbinski put.